Browse All

undated
Shingoro Takasugi Family. To …
circa 1929
Takasugi Family at Oxnard Be …
circa 1934
The Moriwaki Family of Oxnar …