REFINE 

Browse All : Images by Iwamoto, Masakatsu

1-1 of 1
Oxnard Buddhist Church Board of Directors : 1934. Back L-R: Masakatsu Iwamoto, S. Sugano, Jujiro Otsuki, Magoichi Kanda, Kiyoshi Hashimoto. Front: Yokichi Yamashita, Jinsuke Kanamori, Sasaichi Watarida, Rev. Taiken Masunaga, Magoichi Takeda, Tokutaro Moriwaki, Kanzo Mine.
Oxnard Buddhist Church ...
1934
 
Title Oxnard Buddhist Church Board of Directors : 1934. Back L-R: Masakatsu Iwamoto, S. Sugano, Jujiro Otsuki, Magoichi Kanda, Kiyoshi Hashimoto. Front: Yokichi Yamashita, Jinsuke Kanamori, Sasaichi Watarida, Rev. Taiken Masunaga, Magoichi Takeda, Tokutaro Moriwaki, Kanzo Mine.
Date 1934
Description Group of twelve men on the Oxnard Buddhist Church Board of Directors. Image originally obtained from Masako Moriwaki.
1-1 of 1